Основи сучасної теорії управління

Тунік А. А.,
Абрамович О. О.

Основи сучасної теорії управління

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Висвітлено аспекти теорії цифрових систем управління. Велику увагу приділено питанням керованості, спостережуваності та стійкості цифрових систем управління з конкретними прикладами, а також елементам статистичної динаміки та синтезу оптимальних систем у частотній та часовій областях. З позицій принципу максимуму Понтрягіна та принципу дуальності оптимальних систем управління та спостереження розглянуто синтез оптимальних систем управління, а також систем оптимальної фільтрації. Подано загальні аспекти адаптивних та робастних систем управління.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Системна інженерія».

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-614-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 260 сторінок
  • Рік видання: 2010
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

Модуль 1. Математичні моделі цифрових систем управління.

Модуль 2. Керованість, спостережуваність, стійкість та якість цифрових систем управління.

Модуль 3. Елементи статистичної динаміки систем управління та синтез оптимальних систем у частотній області.

Модуль 4. Синтез оптимальних систем управління в просторі станів.

Модуль 5. Адаптивні системи управління.

Модуль 6. Робастні системи управління.

Список літератури

Поділитися