Пасажирські перевезення

Яновський П. О.

Пасажирські перевезення

Рекомендовано Мінстерством освіти і науки України

Викладено основи сучасної технології і організації роботи пасажирського транспорту в умовах міських, приміських, міжміських та міжнародних переве­зень. Показано особливості і роль залізничного, автомобільного та водного (морського і річкового) транспорту у розвитку й удосконаленні організації па­сажирських перевезень. Наведено експлуатаційно-технічну характеристику транспортних засобів, класифікацію пасажирських перевезень, сервіс паса­жирських перевезень, методи дослідження пасажиропотоків, принципи орга­нізації і управління пасажирськими перевезеннями, особливості взаємодії рі­зних видів транспорту в транспортних вузлах, 'Ііорядок обслуговування пасажирів на вокзалах, у портах і в процесі перевезення.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Транспортні технології».

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-751-2
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 436 сторінок
  • Рік видання: 2013
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Передмова

Вступ

1. Система управління пасажирськими перевезеннями на транспорті

2. Сутність і особлвості транспортного ринку України у сфері пасажирських перевезень.

3. Особливості динаміки і тенденції розвитку пасажирських перевезень в Україні 

Поділитися