Практичні заняття з фізики

Третяков І. Г.,
Муранова Н. П.

Практичні заняття з фізики

Навчальний матеріал посібника відповідає програмі з фізики для вступників до вищих навчальних закладів України та чинній програмі з фізики для спеціалізованих шкіл, ліцеїв і гімназій. Матеріал посібника розподілено на окремі заняття. Кожний розділ містить теоретичний матеріал, поданий у вигляді основних формул і законів, загальні зауваження та приклади розв"язування задач. Для кожного практичного заняття чітко виділені задачі, які потрібно розв"язувати в аудиторії і вдома. Задачі для самостійного розв"язання диференційовані за складністю: задачі середнього рівня подані на початку послідовного ряду, а задачі підвищеної складності — наприкінці.

Для учнів Авіакосмічного ліцею, слухачів підготовчих курсів Інституту довузівської підготовки та абітурієнтів, які вступають до НАУ на денне та заочне відділення. Може бути корисним для самостійної роботи учнів старших класів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій під час підготовки до вступного іспиту з фізики у вищі навчальні заклади.

Специфікація

  • ISBN: 966-598-287-7
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 448 сторінок
  • Рік видання: 2006

Стислий зміст

Зміст

Вступ

Критерії оцінки розв"язання задач

Частина І

Розділ 1. Основи кінематики 

Розділ 2. Основи динаміки

Розділ 3. Основи статики

Частина II

Розділ 1. Механіка рідин і газів

Розділ 2. Молекулярна фізика

Розділ 3. Поверхневий натяг. Капілярні явища. Вологість

Розділ 4. Механічні властивості твердого тіла

Розділ 5. Основи термодинаміки

Розділ 6. Електростатика

Розділ 7. Закони постійного струму

Розділ 8. Електричний струм у різних середовищах

Частина III

Розділ 1. Магнітне поле

Розділ 2. Електромагнітна індукція

Розділ 3. Механічні коливання та хвилі

Розділ 4. Електромагнітні коливання та хвилі

Розділ 5. Геометрична оптика

Розділ 6. Хвильова оптика

Розділ 7. Елементи теорії відносності

Розділ 8. Квантова природа світла

Розділ 9. Фізика атома

Розділ 10. Фізика атомного ядра і елементарних частинок

Список літератури

Додатки

Поділитися