Правила українського правопису

Януш Я. В.

Правила українського правопису

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У посібнику подано найголовніші правила українського правопису, зокрема написання ненаголошених голосних, апострофа, знака м’якшення, префіксів, суфіксів, подвоєних приголосних, складних слів, великої літери, слів іншомовного походження, власних назв, зокрема імен, прізвищ, географічних назв, закінчень відмінюваних слів та ін. 
Подані також графічні скорочення слів, правила переносу слів та найголовніші правила вживання розділових знаків. 
Навчальний посібник підготовлений на основі українського правопису (Український правопис. — К.: Наук. думка, 2008), що забезпечує його нормативний характер.
 Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-528-0
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 160 сторінок
  • Рік видання: 2009, 2010
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Слово до читача
Правопис ненаголошених голосних. Написання літер і та ї. Літери я, ю, є. Написання апострофа. Написання буквосполучень йо, ьо. 
Чергування голосних. Правопис префіксів. Правопис суфіксів. Правопис складних слів. Вживання великої літери. Правопис слів іншомовного походження. Правопис закінчень відмінюваних слів. Іменник. Правопис відмінкових закінчень іменників. Прикметник. Правопис прикметників. Правопис та відмінювання числівників. Правопис та відмінювання займенників. Правопис дієслів. Правопис дієприкметників. Правопис дієприслівників. Правопис власних назв. Українські прізвища. Основні правила української пунктуації.

Поділитися