Право народів від неоліту до нового часу Том І.

Радзівілл О.А.

Право народів від неоліту до нового часу Том І.

Автор монографії, систематизувавши найбільш визнані моделі історичної динаміки, пропонує власне оригінальне бачення її тенденцій (узгодження "хвильової" й "курпускулярної" природи історичного процесу в різномаштабних "актах соціогінезу"), на основі чого дає загальну трансісторичну характеристику процесів формування та взаємодії у просторі й часі регіональних цивілізацій Старого Світу та інших суб'єктівісторичного процесу, що діють на різних рівнях суспільних відносин, - від міжродових до міждержавних та міжцивілізаційних.

Для науковців, істориків, юристів, студентів, аспірантів та всіх, хто прагне усвідомити трансісторичну єдність людства та зрозуміти дію основних констант його соціокультурної природи.  

Специфікація

  • ISBN: 978-966-932-032-2
  • Тип: Монографія
  • Обсяг: 460 сторінок
  • Рік видання: 2017
  • Обкладинка: тверда

Стислий зміст

Передмова

Вступна частина «Право народів» у контексті теорії антропогенезу

Розділ 1. Первісне родове право як базовий компроміс природних прав жінки й чоловіка, напрямки його трансформації в неоліті 

Розділ 2. Симбіотичні компроміси в цивілізаціях першого покоління «права миру» автохтонних громад і «права війни» войовничих кланів іммігрантів

Розділ 3. Політико-правові компроміси «права народів» і «права громад»

Література 

Поділитися