Промисловий маркетинг

Загорулько В. М.,
Шевченко А. В.,
Борисенко О. С.

Промисловий маркетинг

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

У навчальному посібнику подані основні поняття  дисципліни «Промисловий маркетинг». Викладені основні характеристики, особливості, методи і моделі промислового маркетингу, основні операції, які допомагають на практиці вирішувати конкретні  маркетингові завдання під час роботи в службах маркетингу промислових підприємств , а також сприяють  набуттю студентами навичок економічного мислення у вирішенні стратегічних завдань розвитку виробничої фірми (підприємства). 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-924-0
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 356 сторінок
  • Рік видання: 2015
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Зміст

Вступ

МОДУЛЬ І.ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ ТА СПЕЦИФІКА СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

1.СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ

2. РИНКИ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ. ФОРМУВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ

5. КОН'ЮНКТУРА РИНКУПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

6. КОНКУРЕНЦІЯ НА ПРОМИСЛОВИХ РИНКАХ

7. МАРКЕТИНГ У ГАЛУЗІ ЗАКУПІВЛІ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ

МОДУЛЬ ІІ.КОМПЛЕКС ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

8. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ

9. ЦІНОВА ПОЛІТИКА

10. УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ І ЗБУТОМ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

11. ПЛАНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗБУТОВИХ ЗАПАСІВ

12. КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

13. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

14. СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕТИНГУ

15. КОНТРОЛЬ, АНАЛІЗ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Поділитися