Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем

Казак В. М.

Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем

У навчальному посібнику викладено відповідні теоретичні положення та основні напрями розвитку сучасної теорії аналізу складних людино-машинних систем. Достатню увагу приділено наочному поданню матеріалу. Розглянуто основні принципи системного аналізу, найпоширеніші методи, які добре зарекомендували себе на практиці. 
Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців, які займаються аналітичною діяльністю та проблемами прийняття рішень.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-496-7
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 164 сторінки
  • Рік видання: 2008
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

1. Предмет системного аналізу автоматизованих комплексів управління технологічними процесами на транспорті.

2. Системний аналіз автоматизованих комплексів засобами алгоритмічного моделювання.

3. Основні поняття і види діаграм впливу.

4. Імітаційне моделювання — метод проведення системних досліджень.

5. Змістовний опис складної системи.

6. Системний аналіз і моделі теорії масового обслуговування.

7. Вибір або ухвалення рішень.

8. Оцінка ефективності складних автоматизованих організаційно-технічних систем в умовах невизначеності.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки

Список рекомендованої літератури

Поділитися