Технологія виробництва високомолекулярних сполук

Іванов С. В.,
Трачевський В. В
Тітова О. С.

Технологія виробництва високомолекулярних сполук

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Викладено навчальний матеріал з технологи виробництва високомолекулярних сполук, що охоплює розділи з отримання методами полімеризації, поліконденсації та хімічних перетворень. Подано промислові методи і наведено технологічні схеми одержання основних високомолекулярних сполук, описано їх будову, властивості та застосування

Для студентів вищих навчальних закладів

 

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-986-8
  • Тип: Підручник
  • Обсяг: 452 сторінки
  • Рік видання: 2016
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

Частина І. ПЛАСТИЧНІ МАСИ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРІВ, СИНТЕЗОВАНИХ ЗА РЕАКЦІЯМИ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Розділ 1. Загальні закономірності реакцій полімеризації

Розділ 2. Полімери ненасичених аліфатичних вуглеводнів і їх похідних.

Розділ 3. Полімери ароматичних вуглеводнів.

Розділ 4. Полімери галогенопохідних ненасичених вуглеводнів.

Розділ 5. Полімери похідних акрилової і мегакрилової кислот (поліакрилати і поліметакрилати).

Розділ 6. Полімери вінілових етерів та естерів.

Розділ 7. Полімери на основі похідних етилену із складними замісниками.

Розділ 8. Поліестери.

Частина ІІ. ПЛАСТИЧНІ МАСИ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРІВ, СИНТЕЗОВАНИХ ЗА РЕАКЦІЯМИ ПОЛІКОНДЕНСАЦІЇ.

Розділ 9. Загальні закономірності реакціполікондесації.

Розділ 10. Феноло-альдегідні полімери

Розділ 11. Амінопласти.

Розділ 12. Епоксидні смоли.

Розділ 13. Поліаміди.

Розділ 14. Гегероланцюгові поліестери.

Розділ 15. Поліуретани.

Розділ 16. Полігетероциклоланцюгові полімери.

Розділ 17. Елементоорганічні полімери.

Частина III. ВИРОБНИЦТВО ПОЛІМЕРІВ МЕТОДОМ

ПОЛІМЕРАНАЛОГОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розділ 18. Естери целюлози та пластичні маси

на їх основі. Іонообмінні смоли.

Розділ 19. Біодеградуючі полімери

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Поділитися