Теоритичні основи електротехніки. Математичне та комп'ютерне моделювання процесів в електричних колах.

Зеленков О. А.,
Бунчук О. О.

Теоритичні основи електротехніки. Математичне та комп'ютерне моделювання процесів в електричних колах.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

У навчальному посібнику розглянуто питання математичного та комп’ютерного моделювання процесів у лінійних та нелінійних електричних колах як із зосередженими, так і розподіленими параметрами за допомогою відповідного програмного забезпечення "MathCAD 2001" та "Electronics Workbench 5.0", що є основою моделювання різноманітних процесів у колах постійного та змінного струму в усталених і перехідних режимах.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Електротехніка та електротехнології"

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-967-7
  • Обсяг: 180 сторінок
  • Рік видання: 2015
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПЕРЕДАЧА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЛІНІЄЮ           ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

2. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛІНІЙНИХ ПАСИВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ.

3. ВХІДНИЙ ОПІР ПАСИВНОГО ДВОПОЛЮСНИКА.

4. РОЗПОДІЛ НАПРУГИ ТА СТРУМУ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ .

5. АНАЛІЗ СКЛАДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

6. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ У ГІЛЦІ З ПОСЛІДОВНИМ з’єднанням R, L, C .

7. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ З ПАРАЛЕЛЬНИМ

    З’ЄДНАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ.

8. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ У ПОСЛІДОВНОМУ КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ.

9. АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ У ПАРАЛЕЛЬНОМУ КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ.

10. АНАЛІЗ СКЛАДНИХ ОДНОФАЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СТРУМУ.

11. ПЕРЕДАЧА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЛІНІЄЮ ПЕРЕДАЧІ ЗМІННИМ СТРУМОМ. 

12. ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПАСИВНОГО ЧОТИРИПОЛЮСНИКА.

13. ТРИФАЗНІ СИСТЕМИ. ЧОТИРИПРОВІДНА ТРИФАЗНА СИСТЕМА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ.

14. ТРИФАЗНІ СИСТЕМИ. ТРИПРОВІДНА ТРИФАЗНА СИСТЕМА

ПРИ З’ЄДНАННІ НАВАНТАЖЕННЯ ЗІРКОЮ.

15. ТРИФАЗНІ СИСТЕМИ. ТРИПРОВІДНА ТРИФАЗНА СИСТЕМА

ЗА З’ЄДНАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ТРИКУТНИКОМ.

16. ТРИФАЗНІ СИСТЕМИ. ТРИПРОВІДНА ТРИФАЗНА СИСТЕМА З КІЛЬКОМА ПРИЙМАЧАМИ ЕНЕРГІЇ.

17. НЕСИНУСОЇДНІ СТРУМИ І НАПРУГИ В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ.

18. НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.

19. НЕЛІНІЙНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ.

20. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ

 З ОДНИМ ЕНЕРГОЄМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ.

21. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ПОСЛІДОВНОМУ КОЛИВАЛЬНОМУ

КОНТУРІ.

22. ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ ЗА

СИНУСОЇДНОГО.

23. ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ.

РОЗПОДІЛ НАПРУГИ ТА СТРУМУ В ДОВГИХ ЛІНІЯХ.

24. ВХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ТРАНСФОРМУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ

ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ.

25. МАТРИЧНО-ТОПОЛОГІЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Поділитися