Теорія ідентифікації

Синєглазов В. М.,
Сільверстов А. М.

Теорія ідентифікації

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

У підручнику викладено навчальний матеріал з ідентифікації об’єктів реального світу. У межах системного підходу систему ідентифікації розглянуто не як автономну,а як підсистему багаторівневої системи, спрямовану на оптимальне вирішення задачі верхнього відносно неї рівня. Метод ідентифікації і модель об’єкта та критерії їх оптимізації узгоджуються з критерієм оптимальності підсистеми вищого рівня (управління, прогнозування, діагностики та ін.). Подано низку нових методів конфлюентного аналізу, який більше відповідає реальним умовам натурного експерименту. Виокремлено дві принципово різних постановки задачі ідентифікації: ідентифікація на основі моделі "чорної скриньки" і коректна ідентифікація фізичних параметрів математичних моделей. Наведено ряд методів ідентифікації статичних і динамічних характеристик літальних та технологічних апаратів.

Для студентів вищих авіаційних навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-935-6
  • Тип: Підручник
  • Обсяг: 452 сторінки
  • Рік видання: 2015
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Вступ

Розділ 1. Системний підхід до задачі ідентифікації

Розділ 2. Математичні моделі змінних стану об’єкта ідентифікації

Розділ 3. Ідентифікація (оцінювання) змінних стану об’єкта

Розділ 4. Моделі множинної регресії та їх ідентифікація методом найменших квадратів

Розділ 5. Байєсівське оцінювання  регресійних моделей і його редукція до МНК-оцінювання

Розділ 6. Оцінювання параметрів лінійних моделей за неточними вхідними і вихідними сигналами об’єкта

Розділ 7. Дискретні моделі динамічних систем та їх ідентифікація

Розділ 8. Неперервні моделі динамічних систем

Розідл 9. Методи ідентифікації динамічних об’єктів

Розділ 10. Двокрокова ідентифікація аеродинамічних коефіцієнтів моделі поздовжнього руху літаків

Розділ 11 Адаптивна активна ідентифікація математичної моделі бічного руху ЛА

Поділитися