Трибологія

Кіндрачук М. В.,
Лабунець В. Ф.,
Пашечко М. І.,
Корбут Є. В.

Трибологія

Затверджено Міністерством освіти і науки України

У підручнику викладено сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку науки про тертя, змащування та зношування, основні поняття про будову і властивості поверхневих шарів, а також явища, що виникають у процесі тертя і зношування, методи і приклади визначення основних характеристик трибосистеми. З єдиних фундаментальних позицій розглянуто механізми тертя в умовах типових для сучасного машинобудування високих і низьких температур, великих швидкостей і навантажень, різних середовищ. Особливу увагу приділено методам поверхневого зміцнення та відновлення деталей вузлів тертя новітніми технологічними процесами. Описано сучасні фрикційні, антифрикційні, ущільнювальні та мастильні матеріали. Подано методи дослідження та методології розрахунку напружено-деформованого стану матеріалу, навантаженого силами тертя та довговічності і зношування циліндричних трибосистем ковзання. 
 Для студентів і аспірантів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисний для спеціалістів, які працюють у напрямі створення фрикційних та антифрикційних матеріалів, конструювання вузлів тертя, експлуатації та ремонту машин і механізмів, прогнозування їх довговічності.

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-609-6
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 392 сторінок
  • Рік видання: 2010
  • Обкладинка: тверда

Стислий зміст

Вступ 
Розділ 1. Історія й основні напрями розвитку науки про тертя, зношуваність та мащення
Розділ 2. Поверхня твердих тіл
Розділ 3. Моделювання трибологічних процесів
Розділ 4. Напружено-деформований стан композиційного матеріалу, навантаженого силами тертя
Розділ 5. Термодинаміка окислення і трибологічна оцінка покриттів
Розділ 6. Основні види тертя у вузлах машин 
Розділ 7. Основні види зношування 
Розділ 8. Вибіркове перенесення
Розділ 9. Поверхнева сегрегація
Розділ 10. Припрацювання деталей машин
Розділ 11. Мастильні матеріали, присадки
Розділ 12. Триботехнічні матеріали
Розділ 13. Методи підвищення зносостійкості деталей машин
Розділ 14. Структуроутворення і триботехнічні властивості покриттів (триботехнології)
Розділ 15. Біотехнологічні засоби підвищення зносостійкості деталей машин
Розділ 16. Вузли тертя
Розділ 17. Обладнання для проведення випробувань на тертя та зношування
Розділ 18. Діагностика вузлів тертя
Розділ 19. Методи інженерного розрахунку довговічності та зношування триботехнічних систем ковзання
Список використаної літератури

Поділитися