Загальна екологія

Франчук Г. М.,
Дудар Т. В.,
Матвєєва О. Л.

Загальна екологія

Затверджено Міністерством освіти і науки молоді і спорту України

Викладено основні теоретичні положення загальної екології, аспекти взаємозв’язків людини з природою, впливу виробничої діяльності на довкілля. Розглянуто основні поняття та закони екології, методи і засоби захисту компонентів біосфери від виробничих забруднень, зокрема в авіатранспортних процесах.

Всисвітлено сучасні концепції природоохоронної діяльності, систем моніторингу навколишнього середовища, правові, оргінізаційні та економічні аспекти охорони довкілля

Для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Специфікація

  • ISBN: 978-966-598-796-3
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 320 сторінок
  • Рік видання: 2014
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Зміст

1. ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ

2. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАКОНИ

3. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

4. ОСНОВНІ ВИДИ І ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ БІОСФЕРИ

5. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

6. ОХОРОНА ГІДРОСФЕРИ ТА ЛІТОСФЕРИ

7. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД АКУСТИЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ

8. ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТА ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

9. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

10. ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

11. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

13. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ

14. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Список літератури

Поділитися