Загальна мікробіологія і вірусологія

Ястремська Л. С.,
Малиновська І.М.

Загальна мікробіологія і вірусологія

Викладено структурно-морфологічні особливості клітин мікроорганізмів, їх систематику,метаболізм, питання екології; показано різноманітність світу мікроорганізмів як частини біосфери та їх роль у мікробіологічних процесах у біотехнології.

    Для студентів напряму 6.051401 "Біотехнологія"

Специфікація

  • ISBN: 978-966-92-049-0
  • Тип: Навчальний посібник
  • Обсяг: 232 сторінок
  • Рік видання: 2017
  • Обкладинка: м’яка

Стислий зміст

Список скорочень.

Вступ.

Розділ 1. Історія мікробіології. Її місце і роль в сучасній біотехнології

Розділ 2. Структурно-морфологічна організація прокаріотів.

Розділ 3. Систематика мікроорганізмів.

Розділ 4. Гриби.

Розділ 5. Неклітинні форми організації: Віруси.

Розділ 6. Ріст і живлення мікроорганізмів

Розділ 7. Основні етапи метаболізму мікроорганізмів.

Розділ 8. Аеробне дизхання

Розділ 9. Анаеробне дихання.

Розділ 10. Бродіння

Розділ 11. Фотосинтез

Розділ 12.Біосинтетичні процеси у мікроорганізмів.

Розділ 13. Регуляція метаболізму у мікроорганізмів.

Розділ 14. Генетика бактерій.

Розділ 15. Мікроорганізми як компоненти екосистеми.

Розділ 16. Шляхи використання мікроорганізмів у біотехнології. 

Список літератури.

Додаток

Поділитися